• Real Simple SSL

SSL-Proof : bestaande Wordpress website

Als je een website met een beveiligde verbinding wilt (SSL-cerrtificaat) moet ook de inhoud van de website veilig zijn. Dit betekent dat er geen sprake mag zijn van mixed content. Om te zorgen dat er geen mixed content in jouw Wordpress website aanwezig is, zijn er handige plugins beschikbaar. Een voorbeeld is Really Simple SSL. Deze plugin zet HTTP-URLs (onveilig) dynamisch om naar HTTPS-URLs (veilig).


Met onderstaande stappen zorg je voor veilige content:

1. Ga naar https://je-domeinnaam.nl/wp-admin/ en log in op je WordPress-website;
2. Klik op 'Plugins' > 'Nieuwe plugins';
3. Zoek op 'Really Simple SSL' en klik op 'Nu installeren';
4. Klik vervolgens op 'Activeren' om de plugin te activeren;
5. De plugin controleert of er een SSL-certificaat aanwezig is en geeft tips;
6. Als die controle slaagt, dan klik je op 'Ok, SSL activeren!'.
De plugin lost nu vanzelf de mixed content op en forceert HTTPS. Voor deze zekerhied is het handig om je cache te legen en daarna een nieuwe browser op te starten. Typ hierin jouw domeinnam en kijk of er een groen slotje voor jouw domeinnaam staat. 

Zo ja, dan heb jij vanaf nu een veilige website!