Verwerkers-overeenkomst

Maak je gebruik van onze dienstverlening, dan is het van belang om binnen de nieuwe Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG) een verwerkersovereenkomst van MoveNext te hebben.

Hierin staat in 10 uitgangspunten omschreven hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten.